logo
本科/硕士详情

学校简介

鹿特丹大学(伊拉斯谟大学/伊拉斯姆斯大学),全称鹿特丹伊拉斯姆斯大学(荷兰语:Erasmus Universiteit Rotterdam,英语:Erasmus University Rotterdam,简称为EUR),位于荷兰王国第二大城市、欧洲第一大港口城市鹿特丹,世界百强名校,是享誉世界的顶尖高等学府,著名公立大学,拥有欧洲乃至世界最负盛名的经济学院和管理学院。鹿特丹伊拉斯姆斯大学是由荷兰经济学院和鹿特丹医学院等合并组建而成的高校,也是该国惟一一所以荷兰中世纪著名的人文主义思想家德西德里乌斯·伊拉斯谟名字命名的大学。伊拉斯谟几个世纪以来在学术界一直享有声望,是鹿特丹应该永远记住的一个人。

学校图片

标题图 商科管理与经济 标题图

鹿特丹伊拉斯姆斯大学

( )

 • 项目名称 :鹿特丹伊拉斯姆斯大学
 • 项目网址 :数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~
 • 截止日期 :数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~
 • 基本申请要求 :
  GPA : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ GRE : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~
  雅思 : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ 学位 : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~
  托福 : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ 工作年限 : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~
  GMAT : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ 学费 : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~
 • 专业介绍 : 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~
评论标题图标 网友评论
(评论数:0
用户头像

游客